O souboru

Hledáme tanečnice a tanečníky do nejmenšího Drahánečku 🙂
Přiveďte Vaše dítě, naučí se spoustě nových věcí, pozná nové kamarády,
užije si legraci, zúčastní se vystoupení a festivalů nejen v ČR, ale také i v zahraničí.

 

 


 

Folklorní soubor Drahan byl založen v roce 1974 a o pět let později, v roce 1979 byl založen Folklorní soubor Drahánek. Postupem času se soubory stávaly stále známějšími a začala se zúročovat jejich práce. Po úspěšných představeních v různých místech republiky nastaly i zájezdy zahraniční. V roce 1984 do tehdejší Jugoslávie,
v roce 1987 do Itálie, v roce 1992 do Spolkové republiky Německo. V roce 1993 byl Drahan nominován k reprezentaci České republiky na Světový festival folkloru v Turecku za účasti souborů z osmnácti zemí světa. V roce 1994 reprezentoval ČR na evropském festivalu v Holandsku za účasti souborů z Francie, Anglie, SRN a Holadska, v roce 1996 ve Francii, v roce 1999 opět ve Spolkové republice Německo za účasti souborů z Gruzie, Rumunska, Švédska a domácích.

 

 

Dalšími zeměmi, kde Drahan účinkoval bylo Polsko, Maďarsko, Slovensko, Rakousko, Lucembursko a z důvodu vysoké finanční náročnosti nákladů na cestu nemohly být realizovány další nabídky na pobyt a účinkování na festivalech v Guatemale, Ekvádoru a Egyptě. V roce roce 2007 účinkoval Drahan na Národním krojovaném plese ve Žďáře nad Sázavou, je zván na regionální festivaly do Světlé nad Sázavou, Velké Bíteše, Kořence a na Mezinárodní festival do Písku. Ze zahraničních festivalů je to Evropský festival v Saarbrückenu ve Spolkové republice Německo.

V posledních letech se soubor Drahan zúčastnil mezinárodních folklorních festivalů v Německu, Maďarsku, Slovensku, Polsku, Švédsku, Francii.

Členské základny souborů se postupem let obměňují. Drahánek je dětský folklorní soubor a tvoří jej tedy děti školního věku. Členové Drahanu jsou převážně studenti středních škol a další z tanečních skupin je tvořena dospělými členy, bývalými tanečníky, kteří se po letech do souboru vrátili.

Základní repertoár souborů tvoří převážně tance z oblasti Horácka a dále z etnografických oblastí Slovácka, Lašska, Čech a Slovenska.