Přeskočit navigaci.

O souboru

 

 

 

A máme tu nový školní rok a zápis i do souboru Drahánek Blansko

zapis-szus-blansko-nahled

 

 

 

 

 

Zveme vás na Národopisný večer souborů Drahan a Drahánek

narodopisny-vecer-2017-plakat-nahled

Drahánek na regionálním folklorním festivalu v Křenovicích

krenovska-maja-2017-nahled

Akce kde uvidíte i Drahánek

akce-skoly-05_06_2017-a3-nahled

Aktuální informace a fotky z akcí najdete na:

https://www.facebook.com/…13694893755/

fb-drahanek-nahled


snimek-0043-nahled Folklorní soubor Drahan byl založen v roce 1974 a o pět let později, v roce 1979 byl založen Folklorní soubor Drahánek. Postupem času se soubory stávaly stále známějšími a začala se zúročovat jejich práce. Po úspěšných představeních v různých místech republiky nastaly i zájezdy zahraniční. V roce 1984 do tehdejší Jugoslávie, v roce 1987 do Itálie, v roce 1992 do Spolkové republiky Německo. V roce 1993 byl Drahan nominován k reprezentaci České republiky na Světový festival folkloru v Turecku za účasti souborů z osmnácti zemí světa. V roce 1994 reprezentoval ČR na evropském festivalu v Holandsku za účasti souborů z Francie, Anglie, SRN a Holadska, v roce 1996 ve Francii, v roce 1999 opět ve Spolkové republice Německo za účasti souborů z Gruzie, Rumunska, Švédska a domácích.

snimek-050-nahled Dalšími zeměmi, kde Drahan účinkoval bylo Polsko, Maďarsko, Slovensko, Rakousko, Lucembursko a z důvodu vysoké finanční náročnosti nákladů na cestu nemohly být realizovány další nabídky na pobyt a účinkování na festivalech v Guatemale, Ekvádoru a Egyptě. V roce roce 2007 účinkoval Drahan na Národním krojovaném plese ve Žďáře nad Sázavou, je zván na regionální festivaly do Světlé nad Sázavou, Velké Bíteše, Kořence a na Mezinárodní festival do Písku. Ze zahraničních festivalů je to Evropský festival v Saarbrückenu ve Spolkové republice Německo.

Členské základny souborů se postupem let obměňují. Drahánek je dětský folklorní soubor a tvoří jej tedy děti školního věku. Členové Drahanu jsou převážně studenti středních škol a další z tanečních skupin je tvořena dospělými členy, bývalými tanečníky, kteří se po letech do souboru vrátili.

Základní repertoár souborů tvoří převážně tance z oblasti Horácka a dále z etnografických oblastí Slovácka, Lašska, Čech a Slovenska.